کنوانسیون تیر

ارسال شده توسط modir5

1-کنوانسیون تیر:

کنوانسیون تیر یک کنوانسیون گمرکی است. کنوانسیون تیر1975 زیرنظارت کمیسیون اقتصادی اروپائی سازمان ملل تدوین و مورد بازنگری قرار می گیرد. درابتدا دو کنوانسیون وجود داشت ، یکی مربوط به کامیونهای حرفه ای و دیگری مربوط به باربود.این دو کنوانسیون بصورت مکمل در16ژوئن 1949به تصویب درآمد. برای تردد و ورود موقت کامیونها نیازبه استفاده کارنه دوپاساژCarnet de passage و یا تریپتیک Triptyque بود.ضمن اینکه برای محفظه بار بهترین راه حل برخورداری از پلمب گمرکی معتبر و شناخته شده بود.

مفاد توافقنامه 1949 آنقدر موفقیت آمیزبود که درپی پیشنهاد سازمان ایرو، 17کشور کنوانسیون 1959 که زیرنظر کمیته حمل ونقل بین المللی جاده ای کمیسیون اقتصادی اروپائی سازمان ملل تدوین وطراحی شده بود را امضا نمودند. با امضای این کنوانسیون دیگرنیازی برای ارائه تضمینات درقبال حقوق و عوارض گمرکی کالاویا کنترل های خاص گمرکی نبود، ضمن اینکه ضرورت کارنه دوپاساژ هم برداشته شد.

در کنوانسیون تیر، برای کانتینر و به عبارتی دیگر محفظه بارتعاریف مشخصی وجود دارد و برمبنای شکل، ساختار، ابعاد و مشخصات فنی گواهی تائید تیر(Approval Certificate) صادرمی گردد.

در نتیجه کامیون با گواهی قبولی و کارنه تیر می تواند بدون ارائه تضمینات اضافی اقدام به حمل کالا از طریق جاده بنماید. اما از آنجائیکه حمل ونقل کانتینری از طریق ریلی/ دریائی در حال پیشرفت می باشد، قوانین حمل ونقل جاده ای هم به تبع می بایست خود را مجدداً با تغییرات تطبیق می داد که به موجب آن کنوانسیون تیر1975 تدوین شد.این کنوانسیون ازسال 1978 به اجرا گذاشته شد و تاکنون 22 مرتبه درمفاد آن تغییرات صورت پذیرفته و آخرین تغییرات در13اکتبر 2013 بوده است.

برای دریافت فایل متن کامل کنوانسیون تیر به لینک زیر مراجعه فرمایید.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tir/handbook/TIRConventionENFRRU.pdf

2-کارنه تیر:

دفترچه تیر (کارنه تیر)، طبق مفاد مندرج در کنوانسیون تیر بعنوان یک سند گمرکی، ترانزیت و مالی تعریف گردیده است.

کارنه تیر یک واژه فرانسوی معادل Transport Int’l Road است. این سند برای حمل و نقل کالا از طریق جاده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق مقررات جدید که از جولای 2016 به تصویب اعضا رسیده کارنه تیرهای 6 و 14 برگی چاپ و دارای اعتبار 75 روزه و از ضمانت 100،000 یورویی برای هر جلد برخوردار است.

کارنه تیر قابل تمدید نمی باشد و دارنده موظف است پس از پایان اعتبار آن، حداکثر ظرف 10 روز کارنه تیر را به موسسه صادرکننده خود عودت دهد. کارنه تیر یک سند ترانزیت گمرکی است و دارنده آن که درواقع شرکت های حمل ونقل بین المللی جاده ای می باشند ، قادر خواهند بود کالاهای صادراتی و یا وارداتی را تحت پوشش این دفترچه و ازطریق جاده حمل کنند.

3-دستورالعمل اجرایی تیر:

• قوانین مربوط به استفاده کارنه تیر

نحوه صدور – کارنه تیر توسط مؤسسه صادرکننده برای دارنده ای که عضو آن مؤسسه بوده و ساکن آن کشور می باشد ، صادر می گردد.

زبان – روی جلد کارنه تیر حتماً به زبان رسمی تیر یعنی انگلیسی و فرانسه خواهد بود. برگه های داخلی می تواند به زبان فرانسه و انگلیسی باشد یا اینکه فرانسه و یکی از زبانهای رسمی سازمان ملل باشد.

اعتبار – کارنه تیر می بایست درمدت زمان اعتبارش مورد استفاده قرارگیرد. طبق ماده9 کنوانسیون اگر کارنه تیر حتی درآخرین روزاعتبارش توسط مراجع گمرکی درمبدا مورد قبول قرار گیرد تا پایان عملیات حمل ونقل کماکان معتبر و می بایست مورد قبول گمرکات سرراهی و مقصد قرار گیرد.

تعداد کارنه تیر – برای هرعملیات حمل برای یک دستگاه کامیون یا “ترکیب وسائل نقلیه” یک کارنه تیر مورد نیازاست.

تعداد گمرکات مبدا ومقصد – جمع گمرکات مبدا یا مقصد نبایستی از 4گمرک خانه تجاوز کند به عبارتی حداکثر تعداد گمرکات مجاز مبدا ومقصد درمجموع برای یک کارنه تیر درحال حاضر 4 گمرک می باشد.

• نحوه پرکردن کارنه تیر:

مشخصات کامل مبدا / مقصد/ شماره ترانزیت / شماره گواهی قبولی و اطلاعات دارنده می بایست در محل های مربوطه قید شود.

هرگونه پاک و یا لاک گرفتگی ممنوع است و برای تصحیح حرف / یا عدد غلط می بایست برروی آن ضربدر زده شود سپس حرف / یا عدد صحیح نوشته و به مهر مراجع ذیصلاح رسیده شود.

اطلاعات درمانیفست زرد رنگ وهمینطور دیگر صفحات کالا تکمیل شود.
جعبه (15/14/13) می بایست حتماً به امضا ومهر شرکت برسد درغیراینصورت فاقد اعتبار تلقی خواهد شد.

از اینجا دانلود کنید

• درهنگام حادثه / تصادف :

درصورتیکه پملب کامیون شکسته یا مخدوش شود می بایست مراتب فوراً به نزدیکترین گمرک اطلاع داده شود.

صورتجلسه گمرک / پلیس حتماً می بایست اخذ گردد.

درصورت تصادفی که محموله می بایست از کامیون به کامیون دیگر انتقال داده شود، می بایست تا حد امکان درحضور نماینده گمرکی باشد.

درموارد اضطراری و ویژه اگر سلامت محموله درخطر باشد ، بدون حضورنماینده گمرک هم می توان کالا را از کامیون تصادف دیده به کامیون دیگر انتقال داد، لذا می بایست بعداً مراتب به اولین گمرک گزارش شود.

چگونگی پر کردن : منبع پایین (فایل):

https://www.iru.org/resources/iru-library/how-fill-tir-carnet

دیدگاهتان را بنویسید