Pershia Mahro Transportation and Trading Group started its activity with the goal of providing international freight transportation services with the establishment of Pershia Mahro Company. After 13 years of service and providing the most valuable services and attraction of the main share of the market, in order to provide the best possible services to our customers and with a specialist view of the procedures and different markets for carriage of goods, we have established 6 active and reputed companies in the field of transportation and Transportation, customs and customs services.

Pershia Mahro Company, which is the founder of Pershia Mahro Group International Transportation and Marketing Group, initiated its activities with the transport of 500 transit container transshipment companies and, by setting customer satisfaction and discipline, quickly became a major contributor From the shipping market.

Company activity statistics

The amount of goods shipped by the fleet of Persia Mahro Group during recent years

حمل و نقل هوایی عبارت است از انتقال و حمل کالا توسط حامل هوایی، که ممکن است بصورت چارتر یا بازرگانی باشد. انتقال چنین محموله هایی از دروازه های حمل و نقل مسافری و تجاری به هر کجا که هواپیماها قادر به پرواز و فرود آمدن باشند، انجام می شود. حمل و نقل هوایی برای اولین بار در سال ۱۹۱۱ برای حمل مراسلات پستی به عنوان محمولهء باری، مورد استفاده قرار گرفته است.

کالاهایی که از طریق دریا حمل می‌شوند معمولاً دارای حجم زیادی بوده و به گونه ای هستند که طولانی بودن زمان تاثیری چندانی بر کیفیت و بازار آنها ندارد؛ اگرچه ممکن است که مشخصات جغرافیایی یک کشور نحوه ی جابه جایی کالا را ایجاب کند. در ترابری دریایی بسته به دوری و نزدیکی مسیر ، نوع کالا و … از وسائل دریایی مختلفی از قبیل نفتکش ، لنج و …. استفاده می‌شود.

با توجه به همجواری ایران با مرزهای زمینی ورودی به آسیا و اروپا ، صنعت حمل و نقل زمینی از دیرباز جایگاه ویژه ای را در بین بازرگانان و صاحبان صنایع ایران و دیگر طرفهای تجاری با ایران داشته است.

کلیه عملیات و فعالیت های مربوط به تهیه و دریافت موجودی مورد نیاز، نگهداری صحیح و اعمال کنترلهای موثر بر اقلام مذکور و تحویل آنها به مصرف کننده، طبق یک سیستم منظم و با رعابت مقرارت و دستورالعمل های حاکم بر سازمان به نحوی که موجبات سهولت در ورود و خروج کالا با حداقل هزینه را فراهم می آورند.

Not sure which solution is right for your business?

Pershia Mahro Transportation and Trading Group started its activity with the goal of providing international freight transportation services with the establishment of Pershia Mahro Company. After 13 years of service and providing the most valuable services and attraction of the main share of the market,

امن و ایمن
تحویل سریع
پشتیبانی ۲۴/۷