ايران يكي از معدود كشورهايي مي باشد كه به دليل دسترسي به آبهاي آزاد و با توجه به استراتژیک حساس جفرافيايي منطقه نقش بسيار مهمي در كريدور شرق و غرب و جنوب به شمال را ايفا مينمايد. از اين رو شركت پرشیا مهرو با دارا بودن پرسنل با تجربه ومسئوليت پذير آماده اراده خدمات به صاحبان كالا به شرح ذيل مي باشيم:

  1. حمل محمولات كانتينري به تمام بنادر مهم جهان
  2. حمل محمولات كانتينري از تمام نقاط جهان به بندرعباس
  3. حمل كانينرهاي يخچالي و فلات ترك جهت حمل محمولات با ظرفيت بالا و ابعاد غير استاندارد.
  4. حمل محمولات فله توسط بارج دبه و ديگر شناورهاي داخلي و خارجي از تمام بنادر مهم دنيا به ايران

خدمات حمل و نقل دريايى

گروه حمل و نقل و بازرگانی پرشیا مهرو

گروه حمل و نقل و بازرگانی پرشیا مهرو با تاسیس شرکت پرشیا مهرو، با هدف ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی کالا فعالیت خود را آغاز نمود . پس از گذشت 13 سال و ارائه خدمات شایان و جذب سهم عمده بازارحمل و نقل ، جهت عرضه هرچه بهتر خدمات به مشتریان خود و با دیدگاه تخصصی به رویه ها و بازارهای مختلف حمل کالا ،اقدام به تاسیس 6 شرکت فعال و خوشنام در عرصه حمل و نقل کالا و بازرگانی و خدمات گمرکی نمود.