ایران یکی از معدود کشورهایی می باشد که به دلیل دسترسی به آبهای آزاد و با توجه به استراتژیک حساس جفرافیایی منطقه نقش بسیار مهمی در کریدور شرق و غرب و جنوب به شمال را ایفا مینماید. از این رو شرکت پرشیا مهرو با دارا بودن پرسنل با تجربه ومسئولیت پذیر آماده اراده خدمات به صاحبان کالا به شرح ذیل می باشیم:

  1. حمل محمولات کانتینری به تمام بنادر مهم جهان
  2. حمل محمولات کانتینری از تمام نقاط جهان به بندرعباس
  3. حمل کانینرهای یخچالی و فلات ترک جهت حمل محمولات با ظرفیت بالا و ابعاد غیر استاندارد.
  4. حمل محمولات فله توسط بارج دبه و دیگر شناورهای داخلی و خارجی از تمام بنادر مهم دنیا به ایران

خدمات حمل و نقل دریایى

گروه حمل و نقل و بازرگانی پرشیا مهرو

گروه حمل و نقل و بازرگانی پرشیا مهرو با تاسیس شرکت پرشیا مهرو، با هدف ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی کالا فعالیت خود را آغاز نمود . پس از گذشت 13 سال و ارائه خدمات شایان و جذب سهم عمده بازارحمل و نقل ، جهت عرضه هرچه بهتر خدمات به مشتریان خود و با دیدگاه تخصصی به رویه ها و بازارهای مختلف حمل کالا ،اقدام به تاسیس 6 شرکت فعال و خوشنام در عرصه حمل و نقل کالا و بازرگانی و خدمات گمرکی نمود.