سازمان ایرو (IRU)

ارسال شده توسط modir5

4-سازمان ایرو (IRU):

سازمان ایرو در 24 مارس 1948 تاسیس و اعضای اولیه آن کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه، هلند، نروژ، سوئد، سوئیس و انگلستان بوده است. اهداف این سازمان، ایجاد سلسله تضمینات تیر بر اساس توافقات بعمل آمده کمیته اداری تیر سازمان ملل و چاپ کارنه تیر و ارتقا سطح حمل و نقل بین المللی جاده ای می باشد.

این سازمان در حال حاضر دارای 184 عضو از 5 قاره جهان می باشد. بالاترین مرجع تصمیم گیرنده این سازمان، نمایندگان موسسات عضو بوده و در دو بخش کالا و مسافر تشکیل می گردد. اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به عنوان موسسه ضامن صادرکننده کارنه تیر از آغاز فعالیت کارنه تیر به عضویت بخش کالا و با تلاش های به عمل آمده از خرداد 95 به عضویت بخش مسافر نیز در آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید