placeholder
23
نوامبر
نقشه کشورهای تیر

کنوانسیون تیر تا کنون در ۶۸ کشور دنیا امضا شده است. از این میان، ۵۸ کشور در حال استفاده از کنوانسیون بوده ، یک کشور در پروسه امضا (سبز رنگ)، سه کشور در حال مذاکره و ۶ کشور اظهار علاقه نموده اند که