نقشه کشورهای تیر

ارسال شده توسط modir5

کنوانسیون تیر تا کنون در ۶۸ کشور دنیا امضا شده است. از این میان، ۵۸ کشور در حال استفاده از کنوانسیون بوده ، یک کشور در پروسه امضا (سبز رنگ)، سه کشور در حال مذاکره و ۶ کشور اظهار علاقه نموده اند که به کنوانسیون ملحق شوند. کشور هائی که به رنگ بنفش مشخص شده اند نیز در آینده نزدیک ملحق خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید