وجود انبارهای اختصاصی و ارائه خدمات انبارداری به بازرگانان از سوی شرکت های ارائه دهنده خدمات بازرگانی از این جهت که در دسترسی بهینه به کالا و کاهش هزینه های حمل و نقل تاثیر گذار است، دارای اهمیت فراوانی می باشد. یکی از مهمترین نیازهای بازرگانان پیش از خروج کالای وارداتی از کشور مبدا و پس از ورد کالا به ایران، نیاز به خدمات انبارداری است. از این رو شرکت ما همراه که زنجیره خدمات آن را می توان کاملترین زنجیره خدمات بازرگانی در کشور دانست، این نیاز بازرگانان گرامی را پاسخ داده است و با دایر کردن انبار پرند و خدمات انبارداری در مبدا در انبار گوانجو چین ، بخش مهمی از کار را برای بازرگانان و واردکنندگان آسان نموده است.

خدمات انبارداری

گروه حمل و نقل و بازرگانی پرشیا مهرو

گروه حمل و نقل و بازرگانی پرشیا مهرو با تاسیس شرکت پرشیا مهرو، با هدف ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی کالا فعالیت خود را آغاز نمود . پس از گذشت 13 سال و ارائه خدمات شایان و جذب سهم عمده بازارحمل و نقل ، جهت عرضه هرچه بهتر خدمات به مشتریان خود و با دیدگاه تخصصی به رویه ها و بازارهای مختلف حمل کالا ،اقدام به تاسیس 6 شرکت فعال و خوشنام در عرصه حمل و نقل کالا و بازرگانی و خدمات گمرکی نمود.