سی.ام.آر

ارسال شده توسط modir5

کنوانسیون CMR که در سال ۱۹۵۶ مورد تصویب و الحاق پنج کشور اروپایی قرار گرفت به تدریج به صورت یکی از مفید ترین و عمده ترین کنوانسیون ها در عرصه ی حمل ونقل بین المللی در آمد و تا کنون بیش از شصت کشور به آن پیوسته اند و به گفته ی یکی از حقوق دانان و متخصصان امور حمل و نقل بین المللی علی رغم نکاتی که بر بعضی مواد آن وارد است جامعه جهانی بیش از پنجاه سال با آن زیسته است.

چندین سال قبل تیمی مرکب از اعضای هیئت مدیره و کارشناسان انجمن، متن انگلیسی کنوانسیون را به سبکی روان و قابل استفاده و در عین حال با پرهیز از غموض و نکات خاص تخصصی ترجمه نمودند تا در دسترس دست اندر کاران حمل و نقل جاده ای و سایر علاقه مندان قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۶ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام راه را برای الحاق کشور به کنوانسیون مزبور هموار نمود و از آن به بعد مواد و مفاد آن در زمره قوانین امره در آمده و به موجب آن محاکم قضایی می توانند به آن استناد کنند و ضوابط آن را مبنای صدور احکام خود قرار دهند.

دیدگاهتان را بنویسید