ابعاد و مشخصات کانتینر ها

ارسال شده توسط modir5

1 – کانتینر برای حمل کالای متفرقه (General Cargo Containers)
2 – کانتینر های روباز (Open Top Containers)
3 – کانتینر هایی که پهلوی آنها باز است. (Open Side Containers)
4 – کانتیر با ابعاد بزرگ (High-Cube Containers)
5 – کانتینر هایی که رو و پهلوی آنها باز است. (Open Top, Open Side Containers)
6 – کانتینر هایی که رو پهلو و پشت آنها باز است. (Top, Open Side, Open End Containers Open)
8 – کانتینر های یخچالی (Refrigerated Containers)
9 – کانتینر های عایق دار (Insulated Containers)
10 – کانتینر های حرارتی (Heated Containers)
11 – کانتینر های مخزنی (Tank Containers)
12 – کانتینر های مخصوص حمل مایعات
13 – کانتینر های مخصوص حمل گاز فشرده
14 – کانتینر های مخصوص حمل کالای فله (Bulk Cargo Containers)
15 – کانتینر های کفی (Platform Containers)
16 – کانتینر های داری تهویه (Ventilated Containers)
17 – کانتینر های سوپر رک (Super Rack Containers)
18 – کانتینر های از پهلو باز (Flat Containers)

دیدگاهتان را بنویسید